Danmarks Naturfagslærerforening har kontaktet Danmarks Private Skoler for at gøre opmærksom på deres tilbud til skolerne.

Danmarks Naturfagslærerforening er en forening for skoler og naturfagslærere på skolerne. Foreningen lægger vægt på at udbrede didaktisk materiale og inspiration til undervisningen i natur/teknologi, geografi, biologi og fysik/kemi. 

Foreningen er drevet af medlemmer og har samarbejde med museer som Planetarium, Energimuseet, Teknisk Museum, Naturama, Science Museerne i Århus m.fl.  

Fire gange årligt udgives fagbladet “STEM” som bl.a. har til formål at inspirere med didaktisk materiale til fagene og information om udviklingen i fagene. Foreningen udgiver også fagbladet ”Natur//Teknologi”, som indeholder inspiration til natur/teknologi-undervisningen samt en lang række kopimaterialer.  

Foreningen tilbyder også vejledning og sparring med medlemmer. 

Læs mere om foreningen og dens målsætning på www.fysik-kemi.dk  

Skolen til fremtiden  

’Danmarks Private Skoler’ har givet 7 samfundsløfter. Derfor har vi bl.a. fokus på konkrete aktiviteter eller indsatser, der giver eleverne kompetencer til det liv og arbejdsliv, de vil opleve i en nærtstående fremtid. Det kan bl.a. være meningsfuldt at iværksætte initiativer, der fremmer STEM-kompetencerne. 

#de7samfundsløfter | Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der gør, at vores skole udvikles med henblik på at forberede og give eleverne kompetencer til det liv og arbejdsliv, de vil opleve i en nærtstående fremtid.