På grund af den stigende smittespredning med Covid-19, er der indført en række nye tiltag. Dette gør sig også gældende på børne- og undervisningsområdet:
 

Mundbind på ungdomsuddannelser

Elever og kursister på ungdoms- og voksenuddannelser skal bære mundbind, når de bevæger sig rundt på uddannelsesinstitutionen. Elever og kursister skal ikke bære mundbind, når de deltager i undervisning.

Undervisere på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser, der underviser i mere end to klasser/hold i løbet af en dag, skal bære mundbind eller visirer.

 

Mulighed for at anvende visir i dagtilbud og grundskoler

Lærere og pædagoger har ret til at anvende visir i dagtilbud og grundskolen, hvis de pågældende ønsker det.

Ovennævnte tiltag på børne- og undervisningsområdet træder i kraft den 29. oktober og gælder til den 2. januar 2021. 

 

Aflysning af sociale arrangementer

Sundhedsmyndighederne anbefaler fortsat, at bl.a. dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud (SFO og klub mv.) og ungdomsuddannelser aflyser sociale arrangementer. Anbefalingen om dette er ligeledes gældende til den 2. januar 2021.

Anbefalingen gælder sociale arrangementer, som både afholdes på og uden for dagtilbuddets/skolens/institutionens matrikel.

Anbefalingen indebærer også aflysning af kolonier, lejrskoler eller studieture over flere dage, som er planlagt som led i dagtilbud eller undervisningen.

Dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner vil fortsat kunne afholde aktiviteter med et fagligt, styringsmæssigt eller administrativt formål.

Alle aktiviteter skal fortsat ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger – herunder selvisolation, hygiejne og afstand. Der gøres opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer løbende kan blive opdateret.

Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk
Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
ts@privateskoler.dk
Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
ha@privateskoler.dk
Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
rbv@privateskoler.dk