Der er i dag præsenteret en politisk aftale, der bl.a. vedrører frie grundskoler med kostafdeling og deres muligheder for at optage elever, som er anbragt efter sociallovgivningen. 

Børne- og Undervisningsministeren har ønsket at skærpe reglerne for anbragte elever ved kostskolerne. I ministerens første forslag var der lagt op til en decideret fjernelse af kostskolernes mulighed for fortsat at have denne elevgruppe – eller at sætte stor begrænsning på muligheden for at optage disse elever. Det ville være ødelæggende for skoleformen. Vi har i Danmarks Private Skoler haft en intensiv dialog med de forskellige partier og ordførere ift. at få en mere balanceret aftale. I den nu offentliggjorte aftale er der foretaget afgørende ændringer i forhold til ministerens udgangspunkt. Der er dog fortsat dele af aftalen, der har betydning for de frie grundskoler med kostafdeling.

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget står bag den politiske aftale. Såfremt aftalen udmøntes til lov, skal skolerne fremadrettet godkendes af Socialtilsynet til anbringelse, hvis de ønsker at have pladser til anbringelse af børn og unge, uanset antallet af pladser.

Derudover vil det fremover være et krav, at skolerne har ”kompetent ledelse”, ligesom det i godkendelse skal sikres, at medarbejdere ved skolen besidder “relevante kompetencer”.

Der er med aftalen lagt op til en bedre koordinering mellem de forskellige tilsynsmyndigheder. 

Det er desuden aftalt, at der skal tages stilling til, om der, med inspiration i bl.a. Lov om voksenansvar, kan etableres tilsvarende bestemmelser for kostskolerne. 

Aftaleteksten kan læses her:

.