Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt FPnyt nr. 7 om kommende bekendtgørelse, mundtlig og skriftlig beskikket censur, sms-tjeneste og øveprøver.