Danmarks Statistik har meddelt, at der er sket fejl i opgørelsen af de lønstatistikker, der ligger til grund for beregning af lønregulering pr. 1. februar 2021.

Overenskomstens parter (Centralorganisationernes Fællesudvalg og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen) har derfor aftalt, at lønreguleringen pr. 1. februar 2021 midlertidigt suspenderes, således at reguleringsprocent pr. 1. april 2020 på 10,3236 fastholdes, indtil der er enighed om den korrekte reguleringsprocent.

Når den korrekte reguleringsprocent er fastsat, vil den fortsat være gældende fra 1. februar, og en eventuel difference mellem den udbetalte løn og den løn, der efter den korrekte reguleringsprocent burde have været udbetalt, vil skulle efterreguleres med tilbagevirkende kraft.

Såfremt skolen ikke har mulighed for at korrigere lønudbetalingerne pr. 1. februar, vil der ved næstkommende lønudbetaling skulle ske tilpasning til den korrekte reguleringsprocent, samt – tilsvarende til ovenstående -, skulle ske en efterregulering med tilbagevirkende kraft, svarende til differencen mellem den udbetalte løn og den løn, som burde have været udbetalt efter den korrekte reguleringsprocent.

Vi melder ud, så snart den endelige reguleringsprocent er fastlagt.

Vi har i foreningen opdateret vores løntabel ud fra ovenstående: Løntabeller og satser

Læs mere på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside her

Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
ts@privateskoler.dk

Hvis du sender personlig oplysninger, så brug sikker mail. Klik her

Rådgivning:

  • Tjenstlige sager og afskedigelser
  • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (ledere og lærere)
  • Ansættelsesvilkår ved virksomhedsoverdragelse
  • Skolens økonomi, tilskud, egenbetaling, donationer
  • Skolens økonomi bygninger