Foreningens medlemsskoler har vedtaget et kodeks for samfundsansvar: ”Kodeks – de 7 samfundsløfter”.

Selv om mange medlemsskoler helt naturligt er fokuserede på håndteringen af udfordringerne relateret til corona, bemærker vi med glæde, at flere medlemsskoler allerede er godt i gang med dialogen om, hvordan kodekset og de 7 samfundsløfter skal have et liv på netop deres skole. Generelt erkender og forstår vi, at det kan knibe med overskuddet til netop sådan en dialog, selv om det måske er en sådan, mange savner, fordi det er med til at minde om, hvilken skole man er eller vil være. Vi håber, på alle måder, på en snarlig tilbagevenden til en skolehverdag, der kan rumme samtaler om værdier, identitet og udvikling.

Inspirations- og dialogmøder

Vi planlægger at gennemføre fysiske inspirations- og dialogmøder om Kodeks – de 7 samfundsløfter i sensommeren. Møderne afholdes som fyraftensmøder fra kl. kl. 17.00 – 20.00. Målgruppen er skolernes ledelser og bestyrelse.

Møderne afholdes:

31. august 2021, Aalborg

1. september 2021, Middelfart

7. september, København


INSPIRATIONSVÆRKTØJER

Foreningen har udarbejder inspirationsværktøjer til medlemsskolerne arbejde med Kodeks – de 7 samfundsløfter. Læs:

HVORDAN FÅR VI KODEKSET TIL AT LEVE PÅ VORES SKOLE?
SKOLENS ”HVORFOR” – GODE RÅD TIL KOMMUNIKATIONEN OM SKOLENS INDSATSER OG AKTIVITETER

For praktiske spørgsmål kontakt:

Tine Boholm Brandsborg
Kursuskoordinator, webansvarlig

33307928
tbb@privateskoler.dk

Sikker mail til Tine. Klik her.
I mailen bedes du skrive “att: Tine”

Særlige arbejdsområder:

    • Kursus- og arrangementskoordination
    • Foreningens hjemmeside
    • Kommunikationsopgaver