Foreningens medlemsskoler har vedtaget et kodeks for samfundsansvar: ”Kodeks – de 7 samfundsløfter”. Foreningen udarbejder inspirationsværktøjer til medlemsskolernes arbejde med kodeks – de 7 samfundsløfter.

HVORDAN FÅR VI KODEKSET TIL AT LEVE PÅ VORES SKOLE?

Dette inspirationsværktøj er tænkt som en hjælp til at skabe overblik over de samfundsansvarlige aktiviteter eller indsatser, som skolen allerede har i relation til de 7 samfundsløfter. Det er også tænkt som en hjælp, når der skal iværksættes nye aktiviteter eller indsatser for at kunne indfri de 7 samfundsløfter.

Teksten er bygget op over en række dialogværktøjer og eksempler.

Eksempler på temaer i inspirationsværktøjet:

 • Hvad betyder kodekset og de 7 samfundsløfter for den enkelte skole?
 • Udgangspunktet er skolens værdier
 • Status over skolens indsatser og aktiviteter
 • Iværksættelse af en indsats
 • Iværksættelse af en eller flere aktiviteter

 Downloads

Kontakt

Søren Tonnesen Lodahl
Sekretariatschef

3330 7929
2961 7520
stl@privateskoler.dk

Send sikker mail til Søren. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Chef for foreningens sekretariat
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering

Rådgivning:

 • Opstart af nye skoler
 • Skolen som organisation
 • Formelle rammer om bestyrelsernes arbejde

 

Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk

Send sikker mail til Simone. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Souschef i foreningens sekretariat
 • Ansvarlig for strategisk kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering

Rådgivning:

 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning