Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt FPnyt nr. 6 om prøveterminsbekendtgørelse 2022/2023, prøveudtræk, booking af skriftlige prøver, webinar om prøveafholdelse, mangel på censorer og call-centeret.