Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udsendt denne meddelelse til grundskoler og kommuner d. 29. november 2022:

Grundet tekniske udfordringer i forbindelse med ibrugtagelsen af ny funktionalitet i det nye Optagelse.dk, dispenseres der hermed for fristen for indberetning af forudsætninger til brug for uddannelsesparathedsvurdering (UPV) i Optagelse.dk den 1. december. Hvis I allerede har indberettet korrekt, kan I se bort fra dette brev.

Den nye frist for indberetning af uddannelsesparathedsvurdering (UPV) i Optagelse.dk er: onsdag den 14. december 2022.

Det bemærkes, at fristen for indberetning af standpunktskarakterer til Karakterdatabasen uændret er den 1. december. Vi henstiller derfor til, at der IKKE indberettes yderligere standpunktskarakterer i Karakterdatabasen mellem den 1. og den 15. december, da UPV fortsat skal være baseret på standpunktskarakterer givet senest den 1. december.

Frister for kommunalbestyrelsens helhedsvurdering jf. §§ 9 og 11 i Bekendtgørelse om Uddannelsesparathedsvurdering og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse (procedurebekendtgørelsen) rykkes således også til fredag den 13. januar 2023. Øvrige frister i 2023 er uændrede.

Har I brug for hjælp

Har I spørgsmål af teknisk karakter, kan I skrive til Optagelse.dk-supporten. Det er også muligt at ringe til Optagelse.dk-supporten på 7021 2151.

Har I spørgsmål til regelgrundlaget m.v. kan I rette henvendelse til Center for Folkeskole på stuk.cf@stukuvm.dk. Det er også muligt at ringe til Center for Folkeskole på 3392 5188 mandag-torsdag 9 – 12.