Søgningen til refusionsordningen for ikke-kommunale institutioners køb af refusionsberettigede forestillinger af børneteater og scenekunst for unge er lavere end forventet. 

Med det mål at gøre det lettere at søge ordningen og at understøtte, at flere børn og unge fra ungdomsuddannelserne, private skoler og private daginstitutioner får mulighed for at opleve professionel scenekunst meddeles hermed generel dispensation fra dele af refusionsordningen for ikke-kommunale institutioner. Dette gøres med henblik på at opnå en bedre overensstemmelse mellem refusionsordningen og institutionernes plan-lægningshorisont. 

Der dispenseres fra bestemmelsen i § 8, stk. 2, i BEK nr. 1972 af 25. oktober 2021 om re-fusion af ikke kommunale institutioners udgifter til køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og scenekunst for unge på følgende måde:

 I 2022 udmeldes refusionsprocenten for refusionsberettigede udgifter i perioden fra 1. juli til og med 31. december 2022 senest to dage efter udstedelsen af nærværende dispensationsmeddelelse. 

Der dispenseres fra bestemmelsen i § 8, stk. 3, i BEK nr. 1972 af 25. oktober 2021 om re-fusion af ikke kommunale institutioners udgifter til køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og scenekunst for unge på følgende måde:

 I 2022 fastsættes refusionsprocenten, jf. stk. 1, andet punktum, til 50 procent. 

Der dispenseres fra bestemmelsen i § 9, stk. 2, i BEK nr. 1972 af 25. oktober 2021 om re-fusion af ikke kommunale institutioners udgifter til køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og scenekunst for unge på følgende måde:

For perioden fra den 1. juli 2022 til og med 31. december 2022 kan ikke-kommunale indkøbere indberette forhåndsbooking af forestillinger løbende. 


Læs bekendtgørelsen her:


Læs evt. følgende nyhed fra november, der relaterer sig til ovenstående her.