Foreningen Danmarks Private Skolers skriftlige årsberetning 2023 er nu offentliggjort som en del af foreningens hjemmeside.

Find ”Årsberetning 2023” her

Udover selve den skriftlige beretning indeholder ‘Årsberetning 2023’ også:

  • Hvem er hvem? Foreningens bestyrelse, sekretariat og tilknyttede netværk og foreninger
  • Tal og statistik. Foreningens regnskab og budget samt statistik om medlemsskolerne
  • Medlemsskolerne. En oversigt over skoler, der er medlem af foreningen
  • Årsmødet. Materialer relateret til foreningens årsmøde d. 27. og 28. oktober 2023

Her gives et overblik over indholdet i de selvstændige artikler, den skriftlige beretning er bygget op af:

Indledning | Sagen og de fælles værdier

Indledningen på beretningen omhandler foreningens virke. Den fungerer også som en introduktion til resten af beretningen.

Hvorfor taler vi så meget om forældrene?

Denne artikel handler om skolefriheden og forældreretten. Artiklen giver også eksempler på trusler mod forældreretten, herunder i tilsynssammenhæng.

Friheden er afhængig af økonomien

Denne artikel giver indsigt i opmærksomhedspunkter omkring skolernes økonomi og tilskudsforhold.

Løn og arbejdsvilkår – et nærværende tema

Denne artikel handler om løn- og arbejdsvilkår og er bl.a. en optakt til OK24.

Kunstig intelligens giver eksistentiel sved på panden

Denne artikel sætter fokus på de teknologiske fremskridt og deres betydning for skolen.

Et bredt sigte på uddannelser og job

Denne artikel drejer sig om elevernes videre vej i uddannelse og job. Artiklen behandler også diskussionen om 10. klasses fremtid.

Fokus på elever med et vanskeligt udgangspunkt

Denne artikel omhandler skolernes arbejde for elever med særlige behov og for elever med et vanskeligt socioøkonomisk udgangspunkt.

Trivselsdagsordenen | Fællesskabets betydning

Denne artikel vedrører trivselsdagsordenen. Her sigtes særligt til fællesskabets betydning og til skolens værdier i dens rolle som forebyggende instans.

Rettigheder | En værdi, et ansvar og en pligt

Denne artikel udfolder de værdimæssige og lovgivningsmæssige argumenter for, at skolen skal beskæftige sig med rettigheder, herunder ‘frihed og folkestyrekravet’.

Kodeks | Vi vil altid gøre det endnu bedre

Denne artikel gør status over medlemsskolernes fællesprojektet: Kodeks – de 7 samfundsløfter.

Afslutning | Vi er Danmarks Private Skoler

Beretningens afslutning omhandler foreningens formål og ’det fælles’, der binder medlemsskoler sammen. ’Det fælles’ rummes i fem kernebegreber – også kaldet ”den røde tråd”. Disse udfoldes.

Skriftlig beretning 2023 (samlet pdf)

Den skriftlige årsberetning kan også læses eller downloades som samlet pdf.