Børne- og Undervisningsministeriet oplyser, at der fra og med mandag den 21. februar 2022 ikke længere vil være en opfordring til at blive screeningstestet to gange om ugen i dagtilbud, på grundskoler og på ungdoms- og voksenuddannelser. Det vil dog fortsat være muligt at få udleveret selvtest til brug for test som øvrig kontakt.

Fra og med mandag den 21. februar 2022:

  • Opfordringen til to ugentlige screeningstest bortfalder for elever fra og med 1. klasse i grundskolen og elever, kursister og deltagere på ungdoms- og voksenuddannelserne samt for medarbejdere i dagtilbud, i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelserne.
  • Der kan fortsat udleveres selvtest til brug for test som øvrig kontakt til medarbejdere i dagtilbud og medarbejdere og elever, kursister og deltagere på grundskoler og ungdoms- og voksenuddannelser. Muligheden for udlevering af selvtest gælder så længe, der er en opfordring til test af øvrige kontakter i Sundhedsstyrelsens retningslinjer og senest den 31. marts 2022.  
  • Test ved assisteret podning og selvpodning under supervision på grundskoler, herunder på efterskoler og frie fagskoler udfases hurtigst muligt