Sundhedsmyndighederne har foretaget en ny samlet vurdering af smittesituationen. Der er forhøjet smittespredning, som sundhedsmyndighederne ønsker at inddæmme hurtigt og effektivt. På den baggrund er der indført en række midlertidige tiltag, der foreløbigt gælder til d. 22. september 2020. 

Én af anbefalingerne er: ”At aflyse alle sociale arrangementer ifm. grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser”.

Sundhedsmyndighederne opfordrer desuden til, at flest mulige aktiviteter foregår udendørs, og at alle skolens/institutionens aktiviteter fortsat sker under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger, der løbende kan blive opdateret – herunder selvisolation, hygiejne og afstand. 

 

Hvilke arrangementer?

Sundhedsmyndighederne anbefaler grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser at aflyse arrangementer, der primært har et socialt formål. Det kan f.eks. være klasse- og skolefester.

Anbefalingen gælder både sociale arrangementer, som holdes på og uden for skolens/institutionens matrikel.

Skoler og institutioner vil fortsat kunne afholde aktiviteter med et fagligt eller administrativt formål.

Det kan f.eks. være bestyrelsesmøder, generalforsamlinger, valgmøder og opstillingsmøder til skolens bestyrelse eller andre styrende organer.

Elevrådsmøder, forældremøder, skole-hjemsamtaler, introduktionskurser, brobygningsforløb, optagelsessamtaler og lignende samtaler mellem skoleleder/lærer og elev samt familiemedlemmer er heller ikke omfattet anbefalingen om aflysning.