Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Offentliggjort | Endelig reguleringsprocent pr. 1. februar 2021

  4. februar 2021
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Den endelige reguleringsprocent er offentliggjort

  Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har nu offentliggjort den endelige reguleringsprocent, som er gældende fra 1. februar 2021. Reguleringsprocenten er fastsat til 10,2211, hvilket medfører et mindre fald fra den tidligere 10,3236. Dette betyder et lille fald i lønnen hos de medarbejdere, der er omfattet af statens reguleringsprocent. Det gælder for de fleste løndele, herunder funktions- og kvalifikationstillæg.

  Faldet skyldes, at der ved udregning af statens reguleringsprocent tages højde for lønudviklingen på det private arbejdsmarked. På det private arbejdsmarked har lønudviklingen være negativ, hvorfor statens reguleringsprocent bliver lavere end forventet.

  Foreningen har modtaget en del henvendelser fra medlemsskoler, der overvejer at kompensere de ansatte for faldet. Det kunne f.eks. være ved at lave en ny aftale om lokale tillæg eller ændre i størrelsen af eksisterende tillæg. Det er foreningens anbefaling, at skolerne undlader at lave denne type aftaler. Dels er det en accepteret del af lønsystemet, at reguleringsprocenten kan falde, og dels har faglige organisationer meldt ud, at de forventer at indhente faldet ved de forestående overenskomstforhandlinger. De faglige organisationer arbejder altså allerede på at forhandle lønnen tilbage til niveauet før 1. februar 2021 eller højere.

  Overenskomstforhandlingerne kan føre til en stigning i reguleringsprocenten allerede pr. 1. april 2021. Såfremt den enkelte skole lokalt laver aftaler om lønstigninger pr. 1. februar, er der altså en risiko for, at de ansatte får en dobbelt stigning. Det vil desuden være imod hensigten med den aftalte reguleringsordning i forhold til det private arbejdsmarked.

  Løntabeller kan ses her.

  For spørgsmål kontakt:

  Nicolas No Richter:

  Thomas Sørensen:

  Nicolas No Richter

  Nicolas No Richter

  Chefkonsulent

  3330 7931
  2720 0779

  Send sikker mail til Nicolas. Klik her.

  Særlige områder:

  • Overenskomstvaretagelse
  • Tjenstlige sager
  • Økonomi
  • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Virksomhedsoverdragelse
  • Bygninger
  • Datahåndtering
  • Forsikringer
  • Vedtægter

  Thomas Sørensen

  Thomas Sørensen

  Konsulent

  3330 7932
  2276 6734

  Send sikker mail til Thomas. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Tjenstlige sager
  • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
  • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Datahåndtering
  • Vedtægter
  • Tilsyn
  • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
  • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
  • Prøver og eksamen (grundskole)
  • Overgang til ungdomsuddannelser
  • Forsikringer

  Arkiv