Vejledning til de tværgående kompetenceområder på de gymnasiale uddannelser

Der har tidligere været en vejledning til hvert af de fem kompetenceområder, som blev indført med den seneste gymnasiereform. Disse fem vejledninger er blevet samlet i én vejledning, og de enkelte kompetenceområder er blevet opdateret og revideret på baggrund af erfaringerne fra de første år efter reformen. Det er hensigten, at den samlede vejledning skal give et mere samlet blik på kompetenceområderne og derved understøtte en samlet indsats på institutionen i forhold til at sikre udviklingen i elevernes tværgående kompetencer. 

Se den nye vejledning her:

Vejledning til undervisningsbeskrivelser på de gymnasiale uddannelser

Der er udarbejdet en ny vejledning til undervisningsbeskrivelser. Styrelsen modtager ofte spørgsmål om kravene til undervisningsbeskrivelser, og det er hensigten, at vejledningen skal bidrage til klarhed over undervisningsbeskrivelsernes indhold. 

Se den nye vejledning her: