Danmarks Private Skoler har indgået en ny rammeaftale med Copydan AVU-medier: “Copydan Musik til læring”.

Med den nye rammeaftale kan medlemsskolerne vælge at indgå en aftale, der sikrer rettigheder til at foretage en lang række kopihandlinger af musikværker, som ikke er dækket af eksisterende aftaler. Der er i forvejen, mellem foreningen og Copydan, lavet tilslutningsaftaler, som medlemsskolerne kan tilslutte sig; “Copydan Tekst og Node” og “Copydan VISDA”. Læs mere her

For at indtræde i den nye rammeaftale, skal den enkelte skole selv kontakte Copydan AVU-medier. Læs mere nedenfor.

Eksemplarfremstilling af musik kræver rettighedsdækning

Mange skoler har i dag “TVIS-aftalen” og “Spillefilmsaftalen” med Copydan AVU-medier, der dækker rettighederne til brug af bl.a. tv-klip og spillefilm.

Disse aftaler dækker imidlertid ikke digital kopiering af musikværker i forbindelse med undervisning, hvilket bl.a. finder sted, når man f.eks. bruger musik i optagelser eller i præsentationer eller uploader videoer online, hvori indspillet musik indgår.

Aftalen “Copydan Musik til læring” kan være nødvendig, hvis man som skole ønsker at anvende musik på denne måde i undervisningen.

Prisen for aftalen er 15,72 kr. pr. elev pr. år (2023-pris, der p.t. er momsfritaget, men som ved evt. momspligt vil blive tillagt moms).

Læs meget mere om, hvad den nye aftale dækker her.

Sådan får jeres skole aftalen

For indgåelse af aftalen, kan der rettes henvendelse til Copydan AVU-medier her.

I kan også tage direkte kontakt til AVU-mediers markedsafdeling på 39 14 15 06