Copydan tekst og node

Skoler kopierer ofte tekster m.m. En aftale med Copydan Tekst & Node giver adgang til kopiering. Skolen skal således ikke indhente tilladelse fra forfattere og udgivere hver gang der kopieres.

En kopiaftale med Tekst & Node giver adgang til at kopiere fra udgivet materiale indenfor visse rammer.
Der kan bl.a. kopieres fra: Bøger, tidsskrifter, aviser, tegneserier, noder, brochurer, internettet.

Der er mellem foreningen og Copydan lavet tilslutningsaftaler for sektoren, som skolen kan tilslutte sig.

Tilslutning sker hos Copydan tekst og node.

Aftaleteksten kan ses her.

Grundskole: https://tekstognode.dk/undervisning/friskoler/

Gymnasium: https://tekstognode.dk/undervisning/gymnasier/

Copydan VISDA (Billeder)

Aftalens omfang:
Aftalen omfatter brug af offentliggjorte isolerede trykte og digitale billeder af både danske og udenlandske kunstnere.

Se nærmere her vedrørende betingelserne for at benytte billeder i undervisningen: Klik her

Tilslutning sker hos Copydan VISDA. Læs mere her http://visda.dk/

Aftaleteksten kan ses her.

Kontakt

Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk
Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
ts@privateskoler.dk