Aftalernes omfang

Aftalen omfatter brug af Koda og Gramex beskyttede repertoire ved:

a)    Baggrundsmusik (radio, tv, bånd, cd) i kantiner, gangarealer, klasseværelser m.v.
b)    Fester med diskotek og / eller levende musik, koncerter, elevkoncerter m.v.
c)     Filmforevisninger

Aftalen omfatter ikke

a)     Musikdramatiske værker
b)     Arrangementer arrangeret af eller i samarbejde med andre institutioner, foreninger m.v.
c)     Samtidig og uændret kabeltransmission
d)     Ret til at overføre værker til andre medier, der kan gengive dem
e)     Musik som ventesignal i telefonlinjer
f)      Musik på hjemmeside eller sampling eller kopiering af musik

Der er mellem vores forening og KodaGramex lavet tilslutningsaftaler for sektoren, som skolen kan tilslutte sig.

Tilslutning sker hos KodaGramex.

Aftaleteksten kan ses her:

Koda og Gramex fakturerer vederlaget èn gang årligt i èn samlet faktura til Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier, der herefter opkræver medlemsskolerne.

Kontakt

Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk
Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
ts@privateskoler.dk