Skolen kan gennem Danmarks Private Skoler – grundskole og gymnasie tegne en ansvarsforsikring for skolens bestyrelse og ledelse, som samtidig dækker over en kriminalitetsforsikring m.m.. Tilsvarende forsikringsdækninger tilpasset private skoler kan ikke købes ad andre kanaler.

Forsikringen dækker følgende (gældende fra 1. januar 2019):

Vedrørende Bestyrelses- og ledelsesansvar
Mulighed for dækning ved krav rettet personligt mod skolens bestyrelsesmedlemmer, ledelse og, som noget nyt, ansatte med en midlertidig ledelseskompetence. Der er desuden mulighed for dækning af forsvarsomkostninger i forbindelse med retssager, genetablering af renomme og forundersøgelser forud for et forventet krav.

Vedrørende Kriminalitet og netbanktyveri
Mulighed for dækning af tab ved kriminalitet begået af en ansat eller en tredjemand og renter af tabet. Herunder hører også tyveri fra konto, der kan tilgås via netbank. Forsikringssummen er 1 mio. kr. Beløbet kan øges mod en mindre merpris.

Vedrørende Websafe og ID-tyveri
Mulighed for dækning i forbindelse med omkostninger forbundet med krænkelser af ledelse og
bestyrelsesmedlemmers integritet. Dette kunne eksempelvis være omkostninger til online de-indeksering eller fjernelse af henvisninger på søgemaskiner.

Vedrørende Professionsansvar
Mulighed for dækning af krav rettet mod skolen i forbindelse med fejlrådgivning. Det kan eksempelvis være fejlagtig studievejledning, som medfører en forlænget uddannelsestid for en tidligere elev. Her kan også være dækning for mistede dokumenter og en række andre alvorlige situationer.

Vedrørende tilsynsførende
Mulighed for dækning af krav rettet mod skolens tilsynsførende, og hvor denne ikke har forsikring, der honorerer kravet. Det kan eksempelvis være en personskade forvoldt af skolens tilsynsførende, mens denne er på skolens område for at udføre sin tilsynsfunktion.

Kontakt Danmarks Private Skoler for yderlig information, herunder tilmelding til ordningen.

Kontakt

Anette Holmgreen
Anette Holmgreen
Bogholder

3330 7933
ah@privateskoler.dk

Send sikker mail til Anette. Klik her.
I mailen bedes du skrive “att: Anette”

Særlige arbejdsområder:

  • Foreningens økonomi
  • Bogholderi og driftsøkonomi
  • Tilskud til uddannelse og kursus