Skolerne har et fællesabonnement på Statens og Kommunernes Indkøbsservice.

Kontakt foreningen ift. oprettelse af  brugere.

Abonnementet betales af foreningen.

Kontakt

Anette Holmgreen
Bogholder

3330 7933
ah@privateskoler.dk

Send sikker mail til Anette. Klik her. 
I mailen bedes du skrive “att: Anette”