Whistleblowerordning for medarbejdere

Læs om ordningen her

Læs mere ...

Medlemsaftaler

Medlemsskolerne kan drage fordel af aftaler som foreningen har indgået.

Læs mere ...

SKI

Skolerne har et fællesabonnement på Statens og Kommunernes Indkøbsservice.

Læs mere ...

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Skolen kan tegne en ansvarsforsikring for skolens bestyrelse og ledelse, som samtidig dækker over en kriminalitetsforsikring m.m..

Læs mere ...

KodaGramex aftaler

Aftalen omfatter baggrundsmusik, fester med diskote,levende musik og filmforevisninger

Læs mere ...

Copydan-aftaler

Codydan aftale om tekst, noder og billeder.

Læs mere ...