En ny løntabel gældende fra 1. august til 30. september er offentliggjort. 

Løntabellen er opdateret med:

  • Nyt tillæg til grundskolelærere og børnehaveklasseledere ved deltagelse i lejrskoler og andre elevarrangementer med overnatning
  • Nyt tillæg til eksaminator eller censor ved folkeskolens afgangsprøver

Find løntabellen her: https://privateskoler.dk/vaerktoej/loen/lntabeller-og-satser/