Ny løntabel gældende fra 1. april 2024 til 1. september 2024 er udarbejdet.

Find løntabellen her.

Ændringerne er som følger:

For alle overenskomster
Reguleringsprocenten er pr. 1. april 2024 ændret fra 15,9197 til 22,8067.

Særligt for gymnasielærer
Pensionsprocenten hæves til 17,1.

Det centralt aftalte funktionstillæg for tilsyn med samling i fysik/kemi og biologi/geografi bortfalder d. 1. april 2024. Ansatte, der pr. 31. marts 2024 varetog funktionen og oppebar tillægget, fastholder tillægget som en individuel ordning, så længe de varetager funktionen.