Foreningen inviterer skolerne til konference om dysleksi/ordblindhed.
Det er anden gang foreningen afholder denne konference, og vi ser frem til en spændende dag og starten på en ny tradition.

Program

Rød, gul eller grøn score på Ordblindetesten og indsatser og støtte på basis heraf v. Trine Nobelius og Lisa Folmer Wessman fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
Trine og Lisa vil i deres oplæg komme rundt om mange af de spørgsmål, som de møder i deres arbejde med Ordblindetesten og SPS. Spørgsmål om testtidspunkt, antal ordblindetests, “den gule gruppe”, supplerende testning mm. Læs mere om deres oplæg i nedenstående program.

Carina Vallentin Degn – Emotionelle følger af ordblindhed. Der er belæg for, at et liv med læse- og skrivevanskeligheder kan præge selvopfattelsen og troen på egen evne til at lære. Carina vil i oplægget komme med konkrete bud på, hvordan man som undervisere kan støtte og øge selvforståelsen hos de ordblinde elever. Læs mere om hendes oplæg i nedenstående program.

Dagen afsluttes med workshops, hvor I har mulighed for at deltage i to forskellige:

  • Workshop 1: Rikke Bundgaard – klar til eksamen, skriftlig dansk
  • Workshop 2: AppWriter – værktøjer til læse- og skrivestøtte
  • Workshop 3: CD-ORD – program til læse- og skrivestøtte
  • Workshop 4: SubReader – hjælpemiddel til oplæsning af undertekster

Konferencen afholdes d. 2. februar 2023

Tilmelding

Tilmelding dig via foreningens hjemmeside

Frist for tilmelding er d. 20. december 2022

Download programmet for konference her: