Danmarks Private Skoler har, sammen med de øvrige skoleforeninger, Frie Skolers Ledere samt FSL, afgivet et fælles høringssvar samt bilag til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), med en klar afvisning af det, som foreningerne opfatter som styrelsens ønske om at stramme og indskrænke de frihedsrettigheder, som de frie grundskoler bygger på. Reaktionen fra skoleforeningerne kommer på baggrund af STUK’s forslag til en revideret vejledning vedr. frie grundskolers opfyldelse af ”stå mål med-kravet”.

Med STUK’s forslag til vejledning er der lagt op til en lang række indskrænkende fortolkninger og praksis ift. styrelsens tilsynsindsats. Det er foreningernes klare opfattelse, at styrelsen med forslaget til vejledning bevæger sig væk fra det lovgrundlag, der danner fundamentet for de frie grundskolers rettigheder, som bl.a. er fastlagt i Grundlovens §76.

Med høringssvaret, som der henvist til i denne nyhed, er det foreningernes håb, at STUK tilbagetrækker den foreslåede vejledning med henblik på at udarbejde en vejledning, der favner de frie skolers lovmæssige frihedsrettigheder. Foreningen følger naturligvis processen nøje og vil, sammen med de øvrige foreninger, reagere i forhold til udfaldet.

Høringssvar | Foreningen afgiver mange høringssvar. Høringssvar hvori foreningen giver særlige bemærkninger offentliggøres altid på foreningens hjemmeside. Find høringssvarene her

Stå mål med-kravet finder vi i grundlovens §76, 2. pkt. samt i Lov om friskoler og private grundskoler §1, stk. 2:

Grundlovens §76:

“Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Forældre eller værger, der selv sørger for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtige at lade børnene undervise i folkeskolen.”

Lov om friskoler og private grundskoler §1, stk. 2:

“Frie grundskoler giver undervisning inden for børnehaveklasse og 1.-9. klassetrin, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.”