Folketinget har vedtaget finansloven for indeværende år. Med finansloven er også tilskudsforholdene for de frie grundskoler og de private gymnasiale uddannelser på plads.

Skolerne kan forvente en mindre regulering af tilskud. Dette skyldes, at de hidtil udbetalte tilskud i 2023 har baseret sig på sidste års takster. Dette er sket som følge af, at tilskuddene indtil nu, i 2023, er udbetalt på baggrund af en bevillingsbekendtgørelse, der er trådt i stedet for en egentlig finanslov.

Der er i aftalen ingen særlige ændringer ift. det fremsatte forslag til finanslov pr. 23. marts. Læs om detaljerne her  

Kontakt

Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk