Alliance sender i fællesskab et opråb til politikerne. Det er afgørende, at der bliver fundet en politisk løsning på de konkrete udfordringer, som energikrisen stiller civilsamfundet over for.  

En alliance bestående af Landdistrikternes Fællesråd, DGI, Daginstitutionernes Landsorganisation, Højskolerne, Efterskolerne, Friskolerne og Danmarks Private Skoler gør opmærksom på, at især børn og unge kan blive hårdt ramt af de stærkt stigende energipriser. Alliancen er bekymret for, at energiprisernes himmelflugt indebærer, at frie og private dagtilbud, skoler og foreningslivet ikke kan betale energiregningerne, og at dette ultimativt kan føre til lukning af tilbuddene.

Alliancen problematiserer, at frie, private selvejende institutioner, der modtager kommune- og statstilskud, typisk ikke er omfattede af de statslige ordninger og puljer, der tildeles private virksomheder/institutioner. På den korte bane ønsker alliancen, at både kultur- og foreningsliv samt private selvejende institutioner indtænkes i den afdragsordning, som den nuværende regering arbejder på.

Alliancen har kendskab til konkrete skoler og institutioner, der er allerede nu er lukningstruede som konsekvens af de stigende energipriser. Dette understøtter sagens alvor. Det er afgørende, at der bliver fundet politiske løsninger, der medtænker foreningslivet og de frie og private dagtilbud og skoler, der varetager væsentlige samfundsopgaver og er omdrejningspunktet for mange børn og unges liv.

Alliancen har bl.a. udsendt en pressemeddelelse og henvendt sig til relevante politikere for rette opmærksomheden på udfordringerne.

Alliancen består af Landdistrikternes Fællesråd, DGI, Daginstitutionernes Landsorganisation, Højskolerne, Efterskolerne, Friskolerne og Danmarks Private Skoler