Folketinget har vedtaget en lov, der afskaffer store bededag fra 2024 som en helligdag. Dette har medført mange spørgsmål fra medlemsskolerne. Her følger vores foreløbige bemærkninger.

Folketinget har som bekendt vedtaget en lov, som i praksis afskaffer store bededag som en helligdag. Der mangler dog fortsat en række praktikaliteter ift., hvordan dette vil påvirke arbejdsmarkedet på det statslige område, herunder på de frie og private grundskoler og gymnasier. Vi kan dog antage, at store bededag fra og med 2024 og vil være at betragte som en almindelig arbejdsdag. Der vil derfor vil være én søgnehelligdag mindre i skoleåret 2023/2024 og frem. Månedslønnede medarbejdere vil modtage en kompensation opgjort til 0,45% af årslønnen.

Da der endnu ikke har været nogen nærmere udmelding fra hverken Medarbejder- og Kompetencestyrelsen eller Børne- og Undervisningsministeriet om implementering på statens område, kender vi ikke detaljerne i implementeringen. Det må dog formodes, at nettoårsnormen fra skoleåret 2023/24 vil være forøget med 7,4 timer, og at månedslønnede (som før nævnt) vil modtage en lønkompensation på 0,45% af årslønnen.
En forøgelse af årsnormen betyder dog ikke, at der forventes et øget antal skoledage (elevdage). Disse forventes fortsat at være 200 dage årligt. Den enkelte skole skal derfor overveje, hvordan de ekstra timer kan forbruges, f.eks. til pædagogiske udviklingsprojekter eller nye opgaver. For skolens personale i SFO, børnehave og vuggestue må der forventes en åbningsdag mere fra og med 2024.

Vores forventninger til årsnorm 2023/24 er justeret efter den forventede normforøgelse.
Læs mere her: https://privateskoler.dk/vaerktoej/overenskomster-og-arbejdstid/rsnorm/

Så snart vi ved mere om den faktiske implementering vil vi melde nærmere ud.

Kontakt

Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
22766734
ts@privateskoler.dk
Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
2085 4697
ha@privateskoler.dk
Nicolas No Richter
Chefkonsulent

3330 7931
2720 0779
nnr@privateskoler.dk
Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
2021 7879
rbv@privateskoler.dk
Erik Juul Hansen
Chefkonsulent

3330 7925
5130 4922
ejh@privateskoler.dk