Folketinget har vedtaget en lov, der fra 2024 afskaffer store bededag som en helligdag.

Folketinget har som bekendt vedtaget en lov, som afskaffer store bededag som en helligdag. Fra og med 2024 vil store bededag være at betragte som en almindelig arbejdsdag.

Med afskaffelsen af store bededag vil der være én søgnehelligdag mindre i skoleåret 2023/2024 og frem.

Nettoårsnormen vil fra skoleåret 2023/24 være forøget med 7,4 timer.

Månedslønnede vil modtage en lønkompensation på 0,45% af årslønnen. Skolen kan vælge, om udbetalingen skal ske sammen med månedslønnen, eller om tillægget skal afregnes to gange årligt sammen med lønnen for maj måned og august måned.

Forøgelsen af årsnormen betyder ikke, at der forventes et øget antal skoledage (elevdage). Disse forventes fortsat at være 200 dage årligt. Den enkelte skole skal derfor overveje, hvordan de ekstra timer kan forbruges. Det kan f.eks. være til pædagogiske udviklingsprojekter eller nye opgaver.

For skolens personale i SFO, børnehave og vuggestue må der forventes en åbningsdag mere fra og med 2024.

Vores forventninger til årsnorm 2023/24 er justeret efter denne normforøgelse.
Læs mere her

Kontakt

Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
ts@privateskoler.dk
Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
ha@privateskoler.dk
Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
rbv@privateskoler.dk
Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk