Der træder nye barselsregler i kraft for forældre til børn, der er født den 2. august 2022 eller senere.

Læs nyheden (16. juni 2022): ‘I august træder den nye barselslov i kraft

Langt de fleste ændringer forventes at kunne håndteres indenfor rammerne af den barselsvejledning, som kan læses på siden ‘Barselsregler‘ i Værktøjskassen.

Den 30. juni 2022 har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen udsendt et cirkulære:

‘Administrationsgrundlag til aftale om barsel, adoption og omsorgsdage’

Administrationsgrundlaget supplerer barselsvejledningen ved at give et overblik over de nye barselsregler. Desuden indeholder det de ændringer af barselsaftalen, som parterne er enige om som følge af den nye barselslov.

Kontakt

Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
2021 7879
rbv@privateskoler.dk
Erik Juul Hansen
Chefkonsulent

3330 7925
5130 4922
ejh@privateskoler.dk