Foreningen er blevet orienteret om, at en virksomhed ved navn ”Whistlesystem” har kontaktet medlemsskoler med et tilbud om etablering af en whistleblowerordning. Ordlyd og præsentation af virksomhedens tilbud sker med gentagen omtale af ”Danmarks Private Skoler” i en sådan grad, at man kan forledes til at tro, at der er tale om en etableret aftaleordning mellem Danmarks Private Skoler og Whistlesystem. Der findes ligeledes en invitation til et webinar, der kan opfattes sådan, at Whistlesystem afholder webinaret i samarbejde med Danmarks Private Skoler. Onlinetilmeldingen gør bl.a. brug af foreningens navn med en skrifttype, som tilnærmelsesvis ligner foreningens navnelogo.

Danmarks Private Skoler har intet samarbejde eller relation til ”Whistlesystem”. Vi har bedt virksomheden afstå fra at gøre brug af foreningens navn.

Danmarks Private Skoler har derimod etableret et samarbejde med Deloitte Legal. Danmarks Private Skoler og Deloitte Legal afholder i fællesskab en række online-møder om ’whistleblowerordning for medarbejdere’. Se mere her