Den 1. oktober trådte en ny prøvebekendtgørelse i kraft. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) afholder webinarer, hvor de reviderede prøvevejledninger præsenteres.

En ny prøvebekendtgørelse er trådt i kraft. Den indeholder bl.a. justerede vurderingskriterier i de skriftlige prøver i dansk, tysk, fransk og engelsk samt andre mindre præciseringer.

D. 26. oktober 2021 offentliggør Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) nye prøvevejledninger. Prøvevejledningerne til engelsk, tysk og fransk offentliggøres dog først i starten af november. Prøvevejledningerne er revideret med det formål, at de skal være mere kortfattede, overskuelige og præcise samt mere ens på tværs af fagene.

Webinarer om prøvevejledninger og justerede vurderingskriterier

I november 2021 afholder STUK en række webinarer, hvor de reviderede prøvevejledninger bliver præsenteret.

Alle webinarer kan følges på: https://event.videotool.dk/stil/folkeskolensprover 

Dato og tidspunkt for webinarer:

 • Mandag den 1/11 kl. 14.00-14.30: Dansk (mundtlig prøve)
 • Onsdag den 3/11 kl. 14.00-14.30: Dansk (skriftlig prøve)
 • Fredag den 12/11 kl. 13.00-13.30: Håndværk og design
 • Fredag den 12/11 kl. 14.00-14.30: Madkundskab
 • Mandag den 15/11 kl. 14.00-14.30: Naturfag (fysik/kemi, biologi, geografi og den fælles prøve)
 • Mandag den 15/11 kl. 15.00-15.30: Matematik
 • Onsdag den 17/11 kl. 14.00-14.30: Engelsk
 • Fredag den 19/11 kl. 13.00-13.30: Tysk
 • Fredag den 19/11 kl. 14.00-14.30: Fransk
 • Fredag den 19/11 kl. 15.00-15.30: Billedkunst
 • Mandag den 22/11 kl. 14.00-14.30: Historie
 • Tirsdag den 23/11 kl. 14.00-14.30: Kristendomskundskab
 • Tirsdag den 23/11 kl. 14.45-15.15: Samfundsfag
 • Onsdag den 24/11 kl. 13.00-13.30: Musik
 • Onsdag den 24/11 kl. 14.00-14.30: Idræt

Webinarerne bliver optaget og vil på et senere tidspunkt kunne findes på uvm.dk/fp.  

Kontakt

Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
ts@privateskoler.dk
Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk