Vi inviterer bestyrelse og ledelse til online inspirationswebinar, hvor vi dykker ned i de centrale opgaver og ansvarsområder, som bestyrelse og ledelse varetager i et samarbejde.
Et tæt samarbejde i og imellem bestyrelse og ledelse ved skolen, er altafgørende for skolens udvikling og drift. Og der er masser af opgaver og indsatsområder at tage fat på som bestyrelse. Med udgangspunkt i bl.a. bestyrelsens ”årshjul” gennemgår vi de primære områder, hvor bestyrelser og ledelser samarbejder. Vi kommer ligeledes ind på de forskellige hensigtsmæssige måder, hvorpå samarbejdet kan organiseres, snitflader og kompetencer.

Mødet afholdes via Teams.

Vi foreslår, at den samlede bestyrelse og ledelse melder skolen til webinaret og tilslutter sig mødet i fællesskab fra f.eks. skolens mødelokale. Så har I mulighed for, også efter webinaret er afsluttet, at drøfte videre og eventuelt holde et ordinært bestyrelsesmøde. Der er selvfølgelig også mulighed for, at I tilmelder Jer individuelt.

Dato: Webinaret afholdes to gangen: Tirsdag d. 28. maj 2024 samt tirsdag d. 24. september 2024, kl. 18.00-19.30.

Tilmelding: Der er et begrænset antal pladser. Vi opfordrer derfor til, at ledelse og bestyrelsen for den enkelte skole tilmelder sig samlet som én enkelt deltager og sidder sammen. Tilmelding via foreningens hjemmesiden.

Pris: Det er gratis at deltager.

Målgruppe: Bestyrelser og ledelser ved Danmarks Private Skolers medlemsskolers.