Webinar om arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger.

Danmarks Private Skoler inviterer medlemsskolerne til webinar om arbejdstidsaftalen for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger.

Der har tidligere været afholdt dialogmøder, hvor reglerne for planlægning af og samarbejde om arbejdstiden var i fokus. Ved webinarerne vil der i stedet være fokus på arbejdstidsaftalens regler om blandt andet opgørelse af arbejdstiden, ulempegodtgørelse, lejrskoler, seniorordninger og ændringer i løbet af en normperiode.

Webinarerne afholdes:

D. 11. januar 2022 kl. 9.00 til 10.45. FULDBOOKET

D. 12. januar 2022 kl. 14.00 til 15.30. FULDBOOKET

D 18. januar 2022 kl. 14.00 til 15.30.

Det praktiske:

Webinaret er relevant for ansatte i skolernes ledelser samt administrative medarbejdere, som arbejder med arbejdstid og løn for lærere og børnehaveklasseledere.

Webinaret bliver holdt via Teams. Link til webinaret vil blive sendt ud dagen før webinarets afvikling.

Der er et begrænset antal pladser, og vi opfordrer derfor til, at skoler med flere deltagere melder sig til som skole og sidder sammen.

Bemærk, at der ved webinaret d. 11. januar vil være fokus på regler for døgnarbejdere i den sidste del af webinaret. Dette webinar er derfor særligt egnet for kostskoler.

Det er gratis at deltage.

www.privateskoler/kurser_og_arrangementer