Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har offentliggjort en vejledning om lokal fleksibilitet ved folkeskolens mundtlige prøver i 8. og 9. klasse i prøveterminen maj-juni 2022.

Vejledningen uddyber reglerne om udeladelse af prøvespørgsmål ved folkeskolens mundtlige prøver i 8. og 9. klasse jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 2030 af 10. november 2021 om visse regler for folkeskolens prøver og prøver på de gymnasiale uddannelser og i gymnasiale fag i eux-forløb i sommeren 2022 (retsinformation.dk).

Download vejledningen her: