B5I5730

Resultaterne fra UNICEF Danmarks undersøgelse af børn og unges oplevelser i forbindelse med nedlukningen af samfundet under corona-pandemien er offentliggjort. Den viser bl.a., at børn og unge ønsker at tage samfundsansvar.

I slutningen af april gjorde foreningen opmærksom på og opfordrede til deltagelse i en undersøgelse fra UNICEF Danmark. Undersøgelsen henvendte sig til at alle danske skoleelever på 5.-10. klassetrin og spurgte ind til, hvad nedlukningen af samfundet betød for eleverne, og hvad deres tanker og idéer var for fremtiden.

Over 3.000 børn deltog i undersøgelsen.

Resultaterne viser blandt andet, at hele 80 % af børn og unge har gjort en særlig indsats for at passe på sig selv og andre i den særlige tid. Den viser også, at 35 % gerne vil lave frivilligt arbejde, som f.eks. at købe ind til syge. 21 % vil gerne bidrage med deres idéer til at genopbygge landet.

Læs mere om undersøgelsen og resultaterne her

Børn og unge vil altså gerne udvise samfundssind og tage samfundsansvar. De ønsker at bidrage med deres idéer og engagere sig i at finde og skabe løsninger.

UNICEF Danmark anbefaler på baggrund af undersøgelsen, at skoler faciliterer rammer for, at elever kan bidrage meningsfuldt med deres idéer og konkrete hjælp. Danmarks Private Skoler bakker op om opfordringen.

Inddragelse af eleverne

Anne Mette Friis, National Chef i UNICEF Danmark, giver konkrete forslag til, hvordan skolerne kan arbejde med elevinddragelse ifm. med Corona-situationen:

»Undersøgelsens resultater bekræfter børns vilje og evne til at tage et ansvar, noget vi typisk ser i vores arbejde i UNICEF Danmark. Børn har masser af gode idéer og vil gerne bruge deres stemme til at gøre en forskel, også i denne tid med corona-krisen.

Det kan skolerne være med til aktivt at facilitere ved f.eks. at inddrage elevrådene mere i beslutninger om fremtidens skolehverdag; ved at tage en snak i klasserne om, hvad eleverne savnede og nød mest under corona-nedlukningen – eller lave små spørgeskemaundersøgelser blandt skolens elever, om hvad der er vigtigt for dem i deres nye hverdag.

Selv mindre elever kan inddrages ved at bruge tegninger, afstemning med smileys eller lignende til at give deres mening til kende.

Nogle gange bliver vi voksne overraskede over, at børn kan have nogle helt andre perspektiver end os – og det er os voksne, der skal lære at træde et skridt tilbage og virkelig lytte efter, når børn giver udtryk for deres mening og holdning«.