Formandens og lederens samarbejde og arbejde

Danmarks Private Skoler afholder et døgnseminar for skolernes bestyrelsesformand og øverste leder.

Skolens formand og skoleleder/rektor er et af de helt centrale omdrejningspunkter for skolens strategiske udvikling og overordnede drift. 

I fællesskab koordinerer, tematisere og leder skolens leder og formand skolens samlede arbejde, hvorfor deres indbyrdes samarbejde er vigtigt og kræver særligt fokus.

Vi vil på seminaret arbejde konkret med de faglige og personlige snitflader og relationer, der kommer i spil i samarbejdet mellem formand og leder, herunder i forhold til skolens øvrige virke – både i den daglige organisation og i bestyrelsen. 

På seminaret vil der også være fokus på dialog og erfaringsudveksling blandt de deltagende formænd og skoleledere/rektorer.

Seminaret foregår d. 10.-11. november 2023 og starter fredag kl. 14.30 og slutter lørdag kl. 12.30.

Læs mere om seminaret og tilmeld dig, klik her.