Seminar for skolens formand og skoleleder/rektor | Formandens og lederens samarbejde og arbejde

Danmarks Private Skoler afholder et døgnseminar for skolernes bestyrelsesformand og leder.

Skolens formand og skoleleder/rektor er et af de helt centrale omdrejningspunkter for skolens strategiske udvikling og overordnede drift. 

I fællesskab koordinerer, tematisere og leder skolens leder og formand skolens samlede arbejde, hvorfor deres indbyrdes samarbejde er vigtigt og kræver særligt fokus.

Vi vil på seminaret arbejde konkret med de faglige og personlige snitflader og relationer, der kommer i spil i samarbejdet mellem formand og leder, herunder i forhold til skolens øvrige virke – både i den daglige organisation og i bestyrelsen. 

På seminaret vil der også være fokus på dialog og erfaringsudveksling blandt de deltagende formænd og skoleledere/rektorer. 

Tid: Fredag d. 14. april (kl.14:30) til lørdag d. 15. april (afslutning kl. 12:30).

Sted: Sinatur Storebælt, Nyborg

Målgruppe: Formand og eventuel næstformand, skoleleder/rektor (øverste leder).

Få mere informations og
tilmelding dig her


Frist for tilmelding er d. 28. februar 2023