Den 21. og 22. januar afholder Danmarks Private Skoler seminar for medlemsskolernes formænd og næstformænd. Seminaret afholdes på Hotel Storebælt i Nyborg fra fredag eftermiddag til lørdag middag.

Kære bestyrelsesformænd-  og næstformænd

Det er et stykke tid siden vi sidst er mødtes fysisk til vores “Seminar for bestyrelsesformænd- og næstformænd”. Vi har afholdt webinar, som fungerede fint, men savner at mødes fysisk til et døgnseminar hvor vi kan tale og netværke sammen om de udfordringer vi stå overfor i vores virke som bestyrelsesformænd- og næstformænd.

Vi inviterer derfor til seminar og håber I har tid og lyst til at deltage.

Vi glæder os og ser jer den 21. Januar i Nyborg. HUSK tilmeldingsfristen er den 7. januar 2021

På seminaret vil bl.a. temaer som samarbejdet med skolens ledelse, bestyrelsens interne samarbejde, mødeledelse og lønforhandlinger blive behandlet via oplæg og dialog med og blandt deltagerne.

www.privateskoler/kurser_og_arrangementer