Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i brev af 20. december 2023 oplyst, at der grundet tekniske problemer er risiko for at tilskudsbetalingen i december bliver forsinket. Styrelsen opfordrer derfor alle skoler til straks at kontakte deres bank med henblik på aftale i forhold til eventuelle kreditbehov, hvis tilskudsudbetalingen forsinkes til efter lønkørsel.

Årsagen, der er nærmere beskrevet i vedhæftede brev fra styrelsen, som skolerne gerne skulle have modtaget, er, at Statens Administration i den seneste periode har haft udfordringer med at gennemføre betalinger via Statens Koncern Betalinger (SKB).

Der er derfor etableret en midlertidig løsning, der dog ikke understøtter NemKonto-udbetalinger. Statens Administration kan derfor kun foretage udbetalinger manuelt via bankkonto og oplyser, at ikke alle udbetalinger vil kunne gennemføres inden udgangen af denne uge.

For yderligere information se brev fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet: