Vestegnens Privatskoler afholder reception for Thomas Frandsen.

Thomas har været skoleleder på Vestegnens Privatskole siden 2011 og fratræder sin stilling med udgangen af september. Thomas går på pension. Skolens bestyrelse afholder reception for Thomas.

MANDAG den 27. SEPTEMBER FRA kl. 14 – 16.

Læs invitationen her