Marie Kruses Skole og Furesø Kommune har indgået en aftale med fokus på fire indsatser. Målet er at stå endnu tættere sammen om at danne og uddanne børn og unge fra hele kommunen.

Bestyrelsen for Marie Kruses Skole og Furesø Kommunes byråd har indgået en partnerskabsaftale for 2021-2024. Aftalen indebærer blandt andet etableringen af et læsevejledernetværk på tværs af folkeskolerne og Marie Kruses Skole. Derudover skal skolerne erfaringsudveksle og dele viden i forhold til elever med udfordringer: Kommunens folkeskoler har haft særligt fokus på inklusion af elever med diagnoser, mens privatskolen gennem længere tid har udviklet kompetencer i forhold til elever med ordblindhed.

Privatskolen vil vise samfundsansvar

Med samarbejdsaftalen vil Marie Kruses Skole bl.a. cementerer deres aktive del i lokalsamfundet. Derudover håber skolen, at samarbejdet kan skabe mindre polarisering i debatten om skoleområdet:  

»Vi oplever, at der ofte kører negative historier om, at privatskoler ikke tager socialt ansvar. Det er ikke vores oplevelse. Vi vil gerne synliggøre, at vores skoleform også tager sig af børn, der har særlige udfordringer. Omvendt står folkeskolen for skud nærmest hver gang, der er åbningstale i Folketinget«, siger rektor på Marie Kruses Skole, Carsten Gade, til en artikel i fagbladet Folkeskolen og tilføjer:

»Det handler om at få bevidstgjort både folkeskoler og os selv om, at selvom vi er to forskellige slags skoler, har vi dybest set det samme ansvar og den samme opgave. Vi er fælles om at løfte uddannelses- og dannelsesopgaven for børn i Furesø Kommune«. (Folkeskolen.dk)

Og netop det, at skolerne er forskellige, men kan spille hinanden gode for et fælles bedste, er parterne enige om:

»Kan Marie Kruses Skole noget, vores skoler ikke kan – og omvendt – så er det dumt ikke at indgå i et samarbejde«, siger formanden for udvalg for skole og ungdomsuddannelse, Henrik Poulsen (A), i artiklen på folkeskolen.dk.

Også Carsten Gade understreger, at det er vigtigt at fastholde, at de to skoleformer er forskellige.

»Jeg synes, at det her peger ind i en mangfoldighedskultur, hvor der er mange forskellige slags børn og forældre, og derfor er der også mange forskellige slags skoler. Det synes jeg, vi skal værne om. Men der er også et ansvar, vi er fælles om«, siger han.

De 7 samfundsløfter

Medlemsskolerne i Danmarks Private Skoler har givet 7 samfundsløfter. Det er en del af et fælles vedtaget kodeks for samfundsansvar. Skolerne har forpligtet sig på at have eller iværksætte konkrete aktiviteter og indsatser inden for syv kernetemaer, der er til gavn for samfundet. Et af disse kernetemaer er ”Skolen og omverdenen”, og denne indsats af Marie Kruses Skole kan ses som eksempel på det.

Læs mere om temaet her og de 7 samfundsløfter her.

FAKTA: PARTNERSKABSAFTALEN

Partnerskabsaftalen beskriver målsætninger, aktiviteter og samarbejdet mellem Marie Kruses Skole og Furesø Kommune.

I de næste 4 år vil der være fokus på især 4 indsatser:

  • Samarbejde omkring sprog- og læsestrategi
  • Samarbejde om talentforløb, herunder idrætstalenttilbuddet og andre talentforløb (f.eks. Masterclasses)
  • Samarbejde omkring ungdomsuddannelser
  • Samarbejdet om, at flere børn skal deltage i fællesskaberne i grundskolen på tværs af kommunens folkeskoler og Marie Kruses Skole

Læs hele partnerskabsaftalen her.

Yderligere information

  • Torben Flagsø, bestyrelsesformand for Marie Kruses Skole, tlf. 20409372
  • Carsten Gade, rektor for Marie Kruses Skole, cg@mks.dk, 2515 3610
  • Henrik Poulsen, formand for Udvalg for skole og ungdomsuddannelse, hpo@furesoe.dk, 7216 5008
  • Tine Gram, velfærdsdirektør, tgr@furesoe.dk, 7216 4800

Kontakt

Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk