Foreningen er blevet bekendt med, at flere skoler oplever problemer med at få anerkendt pensionsindbetalinger ved Udbetaling Danmark for ansatte med tjenestemandslignende pensionsordning*, som benytter sig af retten til nedsættelse af arbejdstiden med op til 175 timer.

Det skyldes, at Udbetaling Danmark med en ny praksis, på forhånd vil orienteres om, at ansatte ønsker at benytte sig af retten til nedsat arbejdstid efter §§ 13 og 13a i Arbejdsaftalen for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler og efterskoler. Vi skal derfor opfordre skolerne til lave et notat om den ansattes ønske om nedsættelse af arbejdstiden.

Notatet bør indeholde:

  • Dato for den ansattes besked om, at vedkommende vil benytte retten til nedsættelse af arbejdstiden
  • Hvilken dato nedsættelsen af arbejdstiden træder i kraft
  • Hvor mange timer arbejdstiden nedsættes (Maksimalt 175 timer for fuldtidsansatte)

Notatet sendes til Udbetaling Danmark før nedsættelsen træder i kraft. Kontaktoplysninger kan findes her.

Beregningseksempel for skoleåret 2022/2023
For ansatte med seniorordning efter arbejdstidsaftalens § 13 (gammel ordning):
Løntimer  1924
Minus ferie (25 dage x 7,4)185
Minus søgnehelligdage (7 x 7,4)   51
Minus 175 timer 175
Nettoårsnorm1512 
For ansatte med seniorordning efter arbejdstidsaftalens § 13a (ny ordning):
Løntimer (1924 fraregnet 175 timer)1749
Minus ferie (25 dage x 7,4 X 1749/1924)168 
Minus søgnehelligdage (7 x 7,4 X 1749/1924)47
Nettoårsnorm1534

*Pensionskassen af 1925 og Efterlønskassen

Kontakt

Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
ha@privateskoler.dk
Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
ts@privateskoler.dk