Nyt | Løntillægget i forbindelse med afskaffelsen af store bededag skal udbetales to gange årligt med lønnen for maj og august for lærere, børnehaveklasseledere og ledere i grundskoler og gymnasier. Det er ikke muligt at udbetale tillægget løbende. Øvrige medarbejdergrupper kan fortsat få udbetalt løntillægget løbende.

I foreningens påmindelse om konsekvenser af afskaffelsen af store bededag som helligdag, af 30. november 2023, fremgik det, som det også er blevet oplyst i brev til skolerne fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (af 26. juni 2023), at løntillægget i forbindelse med afskaffelsen af store bededag som helligdag på 0,45 % af årslønnen, svarende til værdien af en almindelig arbejdsdag, skulle udbetales enten to gange årligt med lønnen for maj og august eller løbende med udbetalingen af lønnen hver måned.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i brev af 14. december 2023 præciseret, at udbetalingen af løntillægget i forbindelse med afskaffelsen af store bededag som helligdag på 0,45 % af årslønnen skal følge vejledningen i cirkulære af 13. december 2023 om udbetaling af løntillæg (efter lov nr. 214 af 6. marts 2023), i det omfang den ansatte er omfattet af en overenskomst, der er indgået af eller efter bemyndigelse fra finansministeren. Det betyder, at løntillægget skal udbetales to gange årligt med lønnen for maj og august for lærere, børnehaveklasseledere og ledere i grundskoler og gymnasier. Det er således ikke muligt at udbetale tillægget løbende for de omfattede medarbejdergrupper.

For øvrige medarbejdergrupper er det fortsat muligt at udbetale løntillægget løbende.

Brevet fra styrelsen, indeholdende link til cirkulæret, med nærmere information om beregning og udbetaling af løntillægget er kan findes her.