• Offentliggørelse af prøveplaner
 • Ændring i udlevering af det fysiske prøvemateriale til matematik
 • Mundtlig censur
 • Virtuelt censorudvekslingsmøde i forbindelse med mundtlig censur
 • Udsendte breve ang. gældende regler for tilsyn ved prøverne, håndtering af formodninger om snyd, brug af digitale hjælpemidler mv.
 • COVID-19 restriktioner
 • Ny vejledning om censorkompetencer
 • Modtag aktuel og vigtig information under prøverne. Tilmeld dig.
 • Tidlig offentliggørelse af bedømmerinformation på SOP/SRP
 • Information udsendt i april 2023
 • Frister i maj og juni 2023
 • Spørgsmål om prøver og eksamen på de gymnasiale uddannelser?

Læs nyhedsbrevet her

“Nyt om prøver på de gymnasiale uddannelser”, der udgives af Børne- og Undervisningsministeriet.