Denne gang kan du bl.a. læse om status på skriftlige censorer til sommerterminen samt en afklaring ift. den orientering om ophavsret, som blev sendt ud i marts. 

Du finder også en oversigt over frister for denne og næste måned.

Læs hele nyhedsbrevet her