Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt #FPnyt nr. 8, der handler om corona-spørgsmål, censur, manglende censorer, ny bekendtgørelse og øveprøver. Du kan downloade nyhedsbrevet her eller læse brevets indhold herunder.

Mundtlige eksamensspørgsmål

Det fremgår af den politiske aftale, at der gives mulighed for lokalt at se bort fra visse dele af undervisningen, der er foregået som nødundervisning i forbindelse med udarbejdelse af de mundtlige eksamensspørgsmål. Styrelsen er i øjeblikket i gang med at afklare og beskrive, hvordan indholdet i aftalen nærmere skal udmøntes. Vi forventer at kunne melde nærmere ud til skolerne inden påske. Så snart der er nyt, vil skolerne få direkte besked.

Mundtlig prøveperiode

De mundtlige prøver i dansk (FP9 og FP10), matematik (FP10) og engelsk (FP9) kan afholdes i perioden fra den 27. maj til den 17. juni 2021. Det er forventningen, at der i år afholdes en optagelsesprøve til gymnasial uddannelse den 18. juni (i stedet for som oprindelig planlagt den 11. juni). Skolen kan i stedet anvende den 11. juni til prøveafholdelse af folkeskolens prøver.

Læsefri

Undervisningsfrie dage skal begrænses mest muligt. Skolerne opfordres til at anvende den tid, som aflysning af nogle af folkeskolens prøver frigiver, til at forlænge undervisningen i disse fag mhp. indhentning af eventuelt fagligt efterslæb.

Censorer søges til FP10

Dansk, skriftlig fremstilling Styrelsen søger censorer til bedømmelse af den skriftlige prøve i FP10 Dansk, skriftlig fremstilling, ved den kommende prøvetermin. Det er skolelederen, der indstiller lærere til at blive statsligt beskikkede censorer. Du kan læse mere om censorarbejdet, kvalifikationskrav og indstilling af censorer på uvm.dk/fp under bedømmelse og censur.

Mundtlig beskikket censur

Alle prøveafholdende skoler har fået en mail med oplysning om, hvorvidt skolen er tildelt en mundtlig beskikket censor eller ej. Hvis skolen ikke har modtaget en mail om mundtlig beskikket censur, skal skolen straks kontakte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på fp@stukuvm.dk.

Tjek skriftlig beskikket censur

Ultimo marts vil alle prøveafholdende skoler modtage en mail med en oversigt over de statsligt beskikkede censorer, der skal rette skolens skriftlige elevbesvarelser i dansk og matematik. Skolens leder skal sikre at oversigten er i overensstemmelse med de prøver, som skal holdes på skolen, og rette skolens tilmelding, hvis oversigten ikke stemmer.

Øveprøver 3 2021

Som følge af aflysningerne af flere af prøverne i prøveterminenmaj/juni 2021 vil der blive stillet en ny øveprøvetermin tilrådighed. Denne øveprøvetermin (øveprøver 3) vil bliveafviklet den 14.-16. april (uge 15) og 19.-23. april (uge 16).

Ved disse øveprøver vil det være følgende opgavesæt:

 • Dansk FP9 og FP10 : Maj 2017.
 • Engelsk FP9 : Maj 2017
 • Engelsk FP10 : Maj 2021*
 • Fransk FP9 & FP10 : Maj 2021*
 • Matematik FP9 & FP10: Maj 2017
 • Naturfagene FP9 : Endnu ikke afklaret.
 • Tysk FP9 og FP10 : Maj 2021*

*De prøver, der skulle have været anvendt ved prøverne i maj.

Øveprøverne afvikles efter samme koncept som øveprøverne ijanuar og marts. Det vil sige, at alle prøver afvikles hver dag iperioden, og skolerne kan frit booke de prøver, de vil anvende.Supplerende prøvemateriale for prøverne til øveprøver 3 vil blivelagt på Prøvebanken inden afviklingen af øveprøverne.Læs mere om øveprøver på folkeskolen prøvers hjemmesideunder faglig forberedelse, der opdateres løbende.Booking til øveprøver 3 åbner den 22. marts 2021.

Ny prøveterminsbekendtgørelse

Den nye prøveterminsbekendtgørelse er udstedt med virkning fraden 10. februar 2021 og regulerer terminerne for skoleåret2021/2022. Ved udstedelse af denne bekendtgørelse er der ikketaget stilling til eventuelle restriktioner eller begrænsninger forprøveafholdelse, der måtte være ift. de fastlagte prøvedatoer forskoleåret 2021/2022 som følge af COVID-19. Børne- ogUndervisningsministeriet vil løbende holde skolerne orienteret omdette, såfremt det fortsat er aktuelt i det kommende skoleår.

Læs spørgsmål/svar om prøverne påuvm.dk/corona

Du kan læse relevante spørgsmål/svar om den politiske aftale ogprøverne på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/corona.

Spørgsmål/svar vil løbende blive opdateret.

For spørgsmål om prøver og eksamen kontakt:

Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
ts@privateskoler.dk

Hvis du sender personlig oplysninger, så brug sikker mail. Klik her

Rådgivning:

 • Tjenstlige sager og afskedigelser
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (ledere og lærere)
 • Ansættelsesvilkår ved virksomhedsoverdragelse
 • Skolens økonomi, tilskud, egenbetaling, donationer
 • Skolens økonomi bygninger
Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk

Send sikker mail til Simone. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Souschef i foreningens sekretariat
 • Ansvarlig for strategisk kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering

Rådgivning:

 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning