Om sygeprøver, klager, indberetning af karakterer, ny prøvebekendtgørelse, øveprøver og årsplan

Sygeprøver

En elev, som udebliver fra en obligatorisk prøve, og hvor det ikke skyldes sygdom, skal have tilbud om at aflægge en ny prøve snarest muligt.
En ny mundtlig prøve afholdes i indeværende prøvetermin maj/juni 2021, i perioden fra torsdag før sommerferiens begyndelse til den 10. september eller i prøveterminen december/januar.

En ny skriftlig prøve afholdes i prøveterminen december/januar.
Elever som har været syge til skriftlige og mundtlige prøver skal have ophøjet deres standpunktskarakter til prøvekarakter.

Klager

Klager over forhold ved folkeskolens prøver indgives af eleven eller elevens forældre til skolens leder. Klager kan både vedrører prøveforløbet og bedømmelsen af prøven. I prøvemappen uvm.dk/fp under bedømmelse og censur, og klager over prøver kan du læse mere om proceduren for behandling af klager over prøver.

Indberetning af prøvekarakterer

Indberetningen af prøvekarakterer sker ved elektronisk overførsel af data til Styrelsen for It og Læring fra skolens administrative system (viden.stil.dk) eller ved en manuel indtastning (viden.stil.dk) til Karakterdatabasen.

18. juniTidligst den 14. juni og senest den 18. juni 2021 skal karakterer for de obligatoriske og øvrige prøver i 9. klasse samt i prøverne i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse være indberettet elektronisk
23. juniPrøvekarakterer for den bundne praktiske/musiske valgfagsprøve i 8. klasse indberettes tidligst den 21. juni og senest den 23. juni 2021

Ny prøvebekendtgørelse på vej

Prøvebekendtgørelsen skal revideres som led i udmøntningen af opfølgende initiativer efter indførelse af ordningen med én bedømmer ved folkeskolens prøver. Bekendtgørelsesudkast samt høringsbrev er den 30. maj 2021 lagt på Høringsportalen.
Frist for eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet er tirsdag den 22. juni 2021.

Øveprøver i skoleåret 2021/2022

Næste skoleår vil der være blive afviklet øveprøver i testogprøver.dk i både november og januar. I november 2021 vil det foregå i uge 45 og 46 og i januar 2022 i uge 2 og 3. Ved begge øveprøver anvendes opgavesæt fra maj 2021. Øveprøver er en mulighed for skolerne til at vise eleverne, hvordan prøverne bliver afviklet i testorprøver.dk. Skolerne kan eventuelt anvende øveprøverne som terminsprøver. Der kommer mere information om øveprøverne efter sommerferien.

Årsplan for skoleåret 2021/2022

Styrelsen er i fuld gang med at få opdateret årsplan og frister for kommende skoleår 2021/2022. Årsplanen vil være tilgængelig på vores hjemmeside uvm.dk/fp den 17. juni 2021.

Læs spørgsmål/svar om prøverne på uvm.dk/corona

Du kan læse relevante spørgsmål/svar om den politiske aftale og prøverne på ministeriets hjemmeside www.uvm.dk/corona.

Spørgsmål/svar vil løbende blive opdateret.

Kontakt

Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
ts@privateskoler.dk

Hvis du sender personlig oplysninger, så brug sikker mail. Klik her

Rådgivning:

 • Tjenstlige sager og afskedigelser
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (ledere og lærere)
 • Ansættelsesvilkår ved virksomhedsoverdragelse
 • Skolens økonomi, tilskud, egenbetaling, donationer
 • Skolens økonomi bygninger
Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk

Send sikker mail til Simone. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Souschef i foreningens sekretariat
 • Ansvarlig for strategisk kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering

Rådgivning:

 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning