Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har udviklet nyt materiale, der skal være med til at skabe bedre trivsel og tryghed for de LGBT+ elever, der møder udfordringer i skolen.

Det kan være svært at vide, hvordan man som fagprofessionel bedst kan støtte LGBT+ elever, og derfor er formålet med DCUMs materiale at tilbyde konkret viden, råd og værktøjer, der skal klæde ledere, lærere og pædagogisk personale bedre på til at kunne understøtte eleverne og lave indsatser, der skaber et inkluderende undervisningsmiljø for alle elever.

Læs mere om projektet og find materiale her

Materialet er udviklet på foranledning af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), Børne- og Undervisningsministeriet og på baggrund af ”Handlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBT+-personer” fra 2018.  I foråret 2021 blev inspirations- og vejledningsmateriale om fremme af tryghed og trivsel hos LGBT+-elever offentliggjort på emu.dk, hvilket dette materiale bygger videre på og supplerer. Se inspirations- og vejledningsmaterialet fra emu.