Nicolas No Richter er stoppet i sekretariatet. Han har fået nyt job i KL.

Nicolas No Richter, som mange af jer kender, er stoppet i foreningens sekretariat. Nicolas har fået nyt job i KL, hvor han skal arbejde med forhandling af overenskomster mm. 

Nicolas har været ansat i foreningen i 14 år. Vi kommer i høj grad til at savne Nicolas. Vi ønsker ham god vind fremover med nye spændende opgaver. 

Nicolas er fratrådt med udgangen af maj måned.

Nicolas

Kontakt

Søren Tonnesen Lodahl
Sekretariatschef

3330 7929
2961 7520
stl@privateskoler.dk

Send sikker mail til Søren. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

  • Chef for foreningens sekretariat
  • Interessevaretagelse
  • Pressehåndtering

Rådgivning:

  • Opstart af nye skoler
  • Skolen som organisation
  • Formelle rammer om bestyrelsernes arbejde