Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har meddelt følgende:

Til institutionens leder

Vi har herunder samlet en række informationer om afholdelsen af prøverne i vinterterminen 2023/2024.

Information om prøver og eksamen
Information om prøver og eksamen er samlet på ministeriets side om prøver og eksamen.   

Mundtlige prøver
Opgaver og materialer skal sendes til censor mindst fem hverdage før prøvens afholdelse, med mindre særlige forhold er til hinder herfor. 

Afvikling af skriftlige prøver i Netprøver 
Alle institutioner skal benytte Netprøver, når de afvikler de skriftlige prøver i vinterterminen 2023/2024. Generel information om Netprøver kan findes her. Oversigt over, hvilket prøvemateriale der skal udleveres af institutionerne ved prøverne, findes her. Vi henviser også til hjælpemiddeloversigt for de skriftlige prøver.

Ved prøver med 1. delprøve uden hjælpemidler åbner Netprøver kl. 9.00, så ordblinde elever her kan tilgå den tilgængeliggjorte 1. delprøve uden hjælpemidler i en version, som er tilpasset til oplæsnings- og ordforslagsprogrammer. De ordblinde elever må ikke aflevere deres besvarelse af delprøven uden hjælpemidler i Netprøver. De skal enten aflevere en håndskrevet besvarelse eller printe en digital besvarelse, så besvarelserne kan indgå sammen med de andre elevers besvarelser af 1. delprøve uden hjælpemidler, når de skal sendes til censorerne. Vi opfordrer til, at 1. delprøver på papir indscannes og sendes pr. sikkermail til censorerne, hvis dette kan gøres, så man tydeligt kan se besvarelserne. 

Censorerne kan se prøvesættene sammen med elevbesvarelserne i Netprøver dagen efter, prøven er afholdt. 

Tekniske spørgsmål til Netprøver kan rettes til teknisk support for Netprøver på tlf.: 70 21 21 50 eller indsendes via formular til support.   

Ændringer til de skriftlige prøveplaner 
Alle ændringer til de skriftlige prøveplaner skal indberettes til XPRS med en prøveplansindberetning. Ændringer indberettet til XPRS kan ses i Netprøver dagen efter.

Det er kun ændringer, som opstår på selve prøvedagen, som skal rettes direkte i Netprøver, og i disse tilfælde skal der samtidig og på dagen sendes en prøveplansindberetning til XPRS med ændringerne. Det er ikke muligt at sende ændringer til XPRS dagen efter en prøve er afholdt.

Censorerne får kun besked om rettelser, som er indberettet til XPRS. 

Anonymisering af skriftlige stedprøver
Besvarelser af skriftlige stedprøver er anonymiseret for censorerne i Netprøver. På baggrund af erfaringer med anonymisering fra tidligere år ønsker vi at fremhæve, at det er vigtigt, at: 

1. Institutionerne sikrer, at eleverne instrueres i ikke at skrive navn, institutionsnavn eller andre oplysninger, som helt eller delvist kan identificere eleven, noget sted i deres besvarelser af skriftlige prøver eller i titlen på deres digitale dokument. 
2. Institutionerne ikke sender informationer til, eller på anden vis kontakter, censorerne af skriftlige prøver – fx gennem censorbreve, der sendes forud for bedømmelserne. 

Ovenstående gælder ikke prøver med en 1. delprøve, der besvares på papir, hvor eleverne stadig skal skrive deres navn og institution i besvarelsen af 1. delprøve. Anonymiseringen vil kun gælde for de skriftlige stedprøver, der udelukkende er i Netprøver. Det er af tekniske årsager endnu ikke muligt at anonymisere skriftlige prøver med en 1. delprøve, der besvares på papir. 

Plan-B 
Hvis der mod forventning opstår udfordringer med at afvikle de skriftlige prøver i vinterterminen 2023/2024 fra Netprøver, har institutionerne mulighed for at downloade prøvematerialet fra Plan B-løsningen. Vær opmærksom på, at Plan-B kun bør anvendes som nødprocedure.

Prøvematerialet til de prøver, I afholder, bliver tilgængeligt via Plan-B to timer før prøvestart den pågældende dag. Det er institutionens medarbejdere med rollerne it-ansvarlig og eksamensansvarlig, der kan benytte Plan-B. Det er en god ide, at I på forhånd har besluttet, hvordan I vil distribuere prøvematerialet til eleverne fra Plan-B, hvis Netprøver ikke fungerer. 
Der logges på Plan-B på samme måde, som der logges på Netprøver.dk. Det er muligt både at benytte UNI-Login og mitID. 

Er der delprøver på papir, som I har glemt at bestille via Prøveshoppen, kan de også downloades fra Plan-B to timer før prøvestart den pågældende dag. De kan herefter printes lokalt. 

Se nærmere i vejledningerne ”Nødprocedurer for Netprøver.dk” og ”Plan-B, brugervejledning til eksamensansvarlige”, der findes her
Tekniske spørgsmål til Plan-B kan rettes til teknisk support for Netprøver på tlf.: 70 21 21 50 eller indsendes via formular til support.

Regler og vejledninger
Bekendtgørelser, vejledninger og orienteringer, der er relevante for administration, lærere, censorer og elever i forbindelse med prøver og eksamen ved de gymnasiale uddannelser og i eux-forløb, er samlet her. 

Styrelsen har udarbejdet breve og vejledningsmateriale vedr. snyd og digitale hjælpemidler. Der kan findes mere information på denne side. 

Meddelelser fra ministeriet til institutionerne i den skriftlige eksamensperiode

Der kan opstå situationer, hvor det er nødvendigt at give besked om forhold ved en skriftlig prøve øjeblikkeligt. Meddelelser af denne type vil blive sendt pr. e-mail til institutionens officielle e-mailadresse. I perioden med de skriftlige prøver skal denne postkasse derfor tjekkes hver dag i god tid før kl. 9.00 og løbende under de respektive prøveafholdelser.   

Kontakt til Kontor for Prøver, Eksamen og Test
Hvis der opstår akutte problemer under afviklingen af prøverne, herunder hvis man opdager fejl eller mangler i en prøve, beder vi om, at I kontakter os – enten på mail gympet@stukuvm.dk eller på telefon 33 92 55 00. Telefonen er åben i dette tidsrum i december:  
 
Uge 48: Tirsdag, torsdag og fredag klokken 09.00-12.00
Uge 49: Alle hverdage klokken 08.00-15.00 
Uge 50: Alle hverdage klokken 08.00-15.00 
Uge 51: Mandag – torsdag klokken 09.00-12.00
Uge 52: Lukket

Øvrige åbningstider bliver løbende opdateret på hjemmesiden. 

Vi ønsker alle en god eksamensperiode! 


Venlig hilsen

Team gymnasiale prøver
Kontor for Prøver, Eksamen og Test
gympet@stukuvm.dk